Kolegji Fama

Përshkrimi

Përshkrimi

Kolegji ”FAMA”, i themeluar në Kosovë si institucion privat i arsimit të lartë është i angazhuar në fushën e mësimdhënies dhe të kërkimeve shkencore dhe ka disa objektiva të cilat janë të shënuara në Statutin e Kolegjit “FAMA”. Si datë e themelimit të Kolegjit ”FAMA” njihet 12 maji i vitit 2003.

Kolegji “FAMA”, në gjithë veprimtarinë e tij, ka për mision të kontribuojë në zhvillimin e Arsimit të Lartë, arsimimin cilësor universitar dhe pasuniversitar në fusha të ndryshme profesionale, edukimin me vlerat më të mira morale dhe zhvillimin e kërkimit shkencor me qëllim që të sigurojë praninë e specialistëve të aftë profesionalisht dhe të pastër moralisht, që mund të shpien përpara procesin e zhvillimit ekonomik e shoqëror në Kosovë.

Kolegji Fama në programet baçelor është  i akredituar në:

BA- në Menaxhment
BA– në Banka, Financa dhe Kontabilitet
BA- në Shkenca Politike dhe Administratë publike
BA- në Psikologji
BA- në Kriminalistikë
LLB – në Juridik
BA – në Përkujdesje dhe mirëqenje për fëmijë
BA- Në Gjuhë dhe Letërsi Angleze për gjeneratën 2013/2014

ndërsa në programet Master: 

MA- në Menaxhment
MA– në Banka, Financa dhe Kontabilitet
LLM- në Juridiko-Penal
LLM- në Juridiko-Civil
MA- në Studimet e Shkencave të Sigurisë
MA- në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci
MA- në Administratë Publike
MA- në Psikologji

Kolegji “FAMA” në të gjithë veprimtarinë e tij si institucion jofitimprurës udhëhiqet nga parimet e respektimit të drejtave të njeriut, të humanizmit, të barazisë shoqërore midis shtresave të shoqërisë si dhe midis racave, feve dhe kombësive të ndryshme.

KOLEGJI FAMA prej vitit akademik 2006/2007 zgjeroj aktivitetin e tij në tri kampuse tjera në:

  • Gjilan,
  • Mitrovicë dhe
  • Prizren,  të cilat janë zhvilluar në bazë të zhvillimit të kompleksit Institucional në Prishtinë

Kolegji  FAMA – Aty ku jeni emër, e jo numër!

 

Video

Video

Kontakti

Kontakti

Lokacion

Kolegji Fama
Merr drejtimet

Contact

Kolegji Fama
  • By guida
  • Email: elena.gjevukaj@balcanica.tv

Emri juaj (*)

Emaili juaj (*)

Titulli

Mesazhi juaj

Events

Kolegji Fama
Nuk kemi evente.

Vlereuml;sime

Kolegji Fama
guida.infosite.alguida.infosite.co
Na konktatoni

Na dërgoni një email dhe ne do ju përgjigjemi së shpejti!

Pyejte? Jemi gati për të ju ndihmuar!

Kliko Enter për të biseduar